Våre miljøaspekter

Våre miljøaspekter

IKM HVAC AS erkjenner at enkelte av våre aktiviteter innvirker på miljøet. Vi fokuserer også på å oppnå mest mulig bærekraftig drift av selskapet og har derfor satt fokus på hvordan bedriften bruker ressurser.

Vi har identifisert og fastslått at de viktigste miljøaspekter i vår organisasjon er: 

  • Fokus på å redusere forbruk av pakkemateriell. Økt gjenbruk.
  • Et annet viktig bidrag for det ytre miljø vil også være vår mulighet til å innvirke i design- og engineeringsfase gjennom våre tjenester ved å fokusere på løsning som redusere behovet for tilført energi.