IKM Inspection

Vi tilbyr alle typer kvalitetskontroll, NDT (Non Destructive Testing) og inspeksjonstjenester. Per idag er vi en av Norges største leverandører av slike tjenester. Sertifisering av sveisere og loddere er også en viktig del av vårt arbeid.

Vår virksomhet er i dag primært rettet mot offshore, petrokjemiske anlegg og mekanisk industri. IKM Inspection har cirka 100 høyt kvalifiserte inspektører med sertifikater innen alle NDT (Non Destructive Testing) metoder.