Avansert NDT

Phased Array
Dette brukes til å oppdage og lage bilder av feil, inkludert sprekker, hulrom og forsenkninger på materialer og sveiseforbindelser.

Dette kan brukes fra 1” rør og oppover med veggtykkelse fra 2,77 mm og oppover. Materiale C/S-Duplex-Super Duplex-316 og 6Mo. Titanium 4mm og oppover plate. Boltinspeksjon fra M12 og detektering av korrosjon under doblingsplater.


TOFD
Dette er en av de mest pålitelige ikke-destruktive testmetodene for testing av sveiser både før tjeneste og under tjenesteinspeksjon. En nøyaktig vurdering av sveiser er avgjørende for å sikre at stabiliteten og integriteten til sveisede strukturer ikke kompromitteres av feil.


SLOFEC
Inspeksjonssystemet baserer seg på prinsippet om virvelstrøm med pålagt likestrømsmagnetisering. Med dette systemet kan objekter med en veggtykkelse på opptil 33 mm og belegg opp til 10 mm testes.


IRIS
Internt roterende inspeksjonssystem basert på "ultralydprinsippet". Metoden benyttes for å lokalisere veggtap på innsiden og utsiden av rør.
 

AUT
Er et automatisert ultrasonisk inspeksjonssystem utviklet for å utføre sveisinspeksjon av buttskjøter under nyproduksjon av langdistanse rørledninger. Systemet er utviklet for både onshore og offshore.

Formålet er å  oppdage og måle sveisefeil innenfor sveisen og tilhørende varmepåvirket sone, samt å bestemme både omkretslengden og dimensjonen gjennom tykkelsen. 


FLOW PIG
For ultralydtesting av rørledninger fra 3'' og oppover, opptil 50 km lengde. Kan brukes både på nedgravde og isolerte rør.

IKM Inspection