Driftsinspeksjon

Innen driftsinspeksjon tilbyr vi:

  • Utarbeidelse av Risikobasert Inspeksjons Analyser (RBI) for nye anlegg eller modifikasjonsprosjekter
  • Oppdatering av eksisterende inspeksjonsprogrammer
  • Inspeksjonsplanlegging
  • Droneinspeksjon og Videoinspeksjon
  • Utførelse av alle typer driftsinspeksjons som NDT, Phased Array, Thermografering, Digital radiografi m.fl.
  • Prosjektledelse, rådgiving og forbedringsarbeid

plattform