Våre miljøaspekter

Våre miljøaspekter

IKM Elektro AS har identifisert og bestemt hvilke aspekter ved bedriftens aktiviteter som kan føre til en vesentlig miljøpåvirkning.

IKM Elektro skal styre og overvåke disse vesentlige miljøaspektene for å forbedre bedriftens miljøprestasjon.

Avfallsbehandling
- Forbedre kildesorteringen
- Sikre riktig behandling av farlig avfall
- Utarbeide komplett oversikt over hvor alt avfall leveres

Oljeutskiller
- Etablere og vurdere rutiner for drift av oljeutskiller

Transport
- Evaluere og godkjenne transportselskaper som leverandører til IKM

Kjemikalier
- Gjennomføre substitusjonsvurderinger av farlige kjemikalier