Pro Gardo VCI+ sikrer produktene dine mot korrosjon hele veien fra produksjon til endelig destinasjon. VCI rustbeskyttende emballasjer fås som plastfolie, poser og ruller, noe som gir produktene dine beskyttelse for inntil 5 år.

VCI PoserProGARDO VCI BAG er en pose hvor korrosjonsbeskyttelsen ligger i emballasjen. Posene finnes i de mest aktuelle størrelser for pakking av reservedeler eller mekanisk utstyr som skal beskyttes mot korrosjon under lagring eller transport.

Brukes gjerne i kombinasjon med VCI-tabletter eller kapsler for å forsterke beskyttelsen.


Kommer i følgende størrelser:

  • VCI Bag 20 x 30 cm m/limlås
  • VCI Bag 30 x 45 cm m/limlås
  • VCI Bag 80 x 60 x 130 cm – passer inni ½ Europall
  • VCI Bag 120 x 80 x 180 cm – passer inni Europall

VCI poser

De aktive VCI-molekylene damper ut av bæreren, deretter avsettes VCI på alle flater inne i forpakningen og gir alle flater korrosjonbeskyttelse. Overflater som ellers ville vært umulig å komme til med coating eller annen korrosjonbeskyttelse er nå like godt beskyttet med VCI. Molekylene ligger i et tett og tynt lag som beskytter mot fukt, salter, gass, smuss og annet som kan gi korrosjon.

Når VCI-bæreren fjernes, for eksempel ved å pakke ut godset, fordamper også VCI-molekylene etterhvert. Dette betyr at produktet kan for eksempel gå til maling uten ytterlige behandlinger som fjerning av coating etc.
o