Produktet er designet for å beskytte overflater som er vanskelige å komme til, for eksempel deler av kontrollpaneler, elektronikkskap, koblingsbokser og andre lukkede applikasjoner. Kapslene monteres raskt og enkelt med selvklebende tape. Beskyttelsen varer i 5 år.

VCI KapslerNår kapslene er pakket ut utskilles de aktive VCI+ molekylene ut av bærerenen som setter seg i et molekylært sjikt på alle metalloverflater i beholderen, selv om den er bygd opp med kompleks isometri. Det beskyttende laget av VCI-molekyler endrer ikke metallenes resistens, magnetiske eller termiske egenskaper.

Fordeler ved bruk av VCI

  • VCI KapslerEnkel installasjon
  • Kommer til på vanskelige steder
  • Selv-reparerende
  • Langtidsbeskyttelse
  • Miljøvennlig
  • Beskytter alle typer metall
  • Ingen skadelig effekt på andre materialer
  • Ingen rengjøring nødvendig