Om selskapet

IKM Production Technology

Etter 25 års aktivitet i olje og gass industrien har IKM Production Technology etablert en solid kompetanse og erfaring knyttet til brønn og prosess.

Med hovedkontor på Sola, Norge, og kontor i Kuala Lumpur, Malaysia leverer vi tjenester i Norge, UK og sørøst Asia. 

Vi har fokus på følgende fagområder:

Slop og borekaks behandling. 
Vi er en ledende bedrift innen avfallsvann (slop) behandling offshore. Våre metoder er «best in class» når det gjelder miljøkrav og karbon avtrykk.

Brønn testing.
I løpet av 10 år har vi levert egen utviklet / produsert høytrykks prøvetakings utstyr til industrien.

Brønn integritet.
Vi har patenterte metoder for undersøkelse av nedihulls barrier lekkasje uten bruk av kostbart intervensjons utstyr.

On.site kjemisk analyse.
IKM Production Technology har utviklet laboratorie moduler og analyse teknologi som anvendes både i forbindelse med brønn testing og prosess/produksjon. 

Brønnintervensjon
•    Utleie av trykkontrollutstyr
•    Vedlikehold, service, reparasjon og re-sertifisering
•    Management og lagring av kundeutstyr
•    Anskaffelser av reservedeler til brønnservicesegmentet
•    Salg og utleie av nedihullsverktøy


IKM Production technology er sertifisert i henhold til ISO 9001, OHSAS 18001 og Achilles.