IKM Mooring Services AS

IKM Mooring Services er anerkjent som en kompetent og erfaren spesialist for leveranse av fortøynings tjenester for olje og gass sektoren  i Norge og UK.


Våre kunder er rigg eiere og operatør selskaper.