Kvalitetspolitikk

IKM Gruppen Kvalitetspolitikk

Kvalitetspolitikk for IKM

  • Vi utfører våre tildelte oppdrag i henhold til kundens krav og betingelser
  • Vi leverer det produktet våre kunder ønsker
  • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
  • Vi skal som et minimum dekke krav i ISO 9001
  • Vi skal være sertifisert eller akkreditert i henhold til relevante standarder
  • Vi skal lære av våre feil og suksesser
  • Vi skal sikre at manglende kvalitet bli rapportert og håndtert med fokus på læring
  • Vi skal dokumentere vår kvalitet
  • Våre ansatte er vår kompetanse og viktigste ressurs


Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i den enkelte organisasjon.

Den enkelte IKM-bedrift skal etablere egne mål for å etterleve IKM gruppens overordnede politikk og verdier.