Hvert år utdeles «Årets kontraktørpris» av Esso raffineriet på Slagentangen, dette for å gi heder og ære til det firmaet som har utmerket seg mest i løpet av det siste året.

Essos raffineriet på Slagentangen

Bilde: Slagen-raffineriet utenfor Tønsberg. (Foto: Esso Norge.)

Raffineriets ledelse har nedsatt en gruppe som er ansvarlig for å sammenstille HMS erfaringer fra de aktuelle firmaene. Her vektlegges blant annet verktøy og utstyrsstandarder, engasjement i fra ledelsen, orden, ryddighet, holdninger og kvalitet på jobbutførelse.

I løpet av 2020 har IKM Inspection levert 9506 arbeidstimer på raffineriet på Slagentangen. De får mye skryt for effektivitet, serviceinnstilling og fleksibilitet. I evalueringen står det at gjengen i fra IKM Inspection har bistått i arbeidet med å holde hjulene i gang i et krevende år, og vært en nøkkelbrikke for å opprettholde god standard slik at raffineriet er bedre rustet til neste år. 

«I år kom vi helt til topps, noe som er veldig gøy! Vi har hatt flere år på pallen uten å få førsteplass! Magnus Veiby Pettersen har gjort en fremragende jobb som plassleder og motivator for resten av teamet her på Slagentangen. Siden han er i pappa-permisjon så har jeg akkurat steppet inn som vikar for han», sier Mathilde Skudem i IKM Inspection.

Andre og tredjeplass gikk til IBKA Norge og CBRE.

Mathilde Skudem i IKM Inspection.

Bilde: Mathilde Skudem, IKM Inspection

IKM Inspection