Equinor Energy AS har valgt IKM Operations AS som leverandør for driftsinspeksjon av utstyr og struktur, inklusiv NDT inspeksjon på følgende offshore installasjoner og landanlegg:

Snorre, Sleipner, Gudrun, Gina Krogh, Draupner og Johan Sverdrup (samlet 15 offshore installasjoner), samt Tjeldbergodden.

Planen er å signere rammeavtaler om kort tid.

Arbeidsomfanget kan også medføre utførelse av NDT og sveiseinspeksjon for Equinor’s VEM eller EPCI-kontraktører på anleggene.

Kontrakten har en varighet på 6 år, samt opsjon på ytterligere 4+4 år. 

”IKM takker Equinor for tillitten. Vi er strålende fornøyd med at vi får bli med Equinor på inspeksjonstjenester på offshore installasjoner og landanlegg. Dette er en kontrakt hvor vi kombinerer spesialist tjenester fra flere IKM selskaper, eksempelvis IKM Inspection og IKM Testing. Flere nye kostbesparende inspeksjonsmetoder blir tatt i bruk, blant annet avanserte inspeksjonsdroner», sier divisjonsdirektør Arne Vervik.

IKM sine inspeksjons dronr 

Bilde: IKM sine droner kan utrustes med kamera for stillbilde, video eller termografi. mange andre sensorer kan også brukes slik som UT, Lidar, Optisk Gass mm. Data behandles videre til å lage punktskyer, fotogrammetri og 3D modeller.

Kontrakten innebærer tett samarbeid med Equinor driftsorganisasjon i Stavanger samt offshore. 

Kontrakten medfører at ca. 30-40 personer blir sysselsatt, inklusiv inspeksjonsplanlegging, med betydelig tilleggsbehov ved kampanjer og revisjonsstanser.  Offisiell oppstart er 01.01.2020. Forberedende aktiviteter er allerede startet.

Samlet kontraktsverdi er anslått til ca. 500 millioner kroner.
 

IKM Operations

For mer informasjon: Silje.Nyman@IKM.no

Arne Vervik, Divisjonsdirektør                                                        
T: +47 951 77 755