Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image

Om IKM

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

IKM Gruppen sysselsetter i dag 2900 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2014 på 4,5 milliarder NOK.

Discover IKM

News

24.04.2015

Gigantisk leveranse til Kilden Kjøpesenter!

IKM Stål & Fasade har nylig produsert nytt hovedfagverk til Block Berges utbygning av Kilden Kjøpesenter. Fagverket er over 30mtr. langt, ca. 4mtr. bredt og veier i overkant av 7 tonn!

Flere nyheter

IKM i media

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links