Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image

Om IKM

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

IKM Gruppen sysselsetter i dag ca. 2450 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2015 på 4,2 milliarder NOK.

News

17.09.2015

IKM Subsea feirer kontraktutvidelse med "K" Line Offshore

IKM Subsea kan i disse dager feire at ROV service-kontrakten med KL Sandefjord og KL Saltfjord nå er blitt forlenget med fem år og vil vare frem til midten av 2020.

Flere nyheter

IKM i media

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links