Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image

Om IKM

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

IKM Gruppen sysselsetter i dag 2900 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2014 på 4,5 milliarder NOK.

Aktuelt

15.09.2014

IKM Subsea har vunnet ROV kontrakt fra eni Indonesia

IKM Subsea har nylig vunnet en kontrakt på ROV tjenester ombord på drillriggen Scarabeo 7 som skal operere i Indonesisk farvann.

Flere nyheter

IKM i media

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links