Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image

Om IKM

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

IKM Gruppen sysselsetter i dag 2900 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2014 på 4,5 milliarder NOK.

News

03.03.2015

IKM Ocean Design tildelt kontrakt for Johan Sverdrup SURF Detail Engineering and Services 2015-20

Statoil har tildelt IKM Ocean Design AS kontrakten for Johan Sverdrup SURF Detail Engineering and Services 2015-20. Kontrakten omfatter detalj prosjektering av alle rørledninger og kabler på Johan Sverdrup feltet.

Flere nyheter

IKM i media

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links