Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image

Om IKM

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

IKM Gruppen sysselsetter i dag ca. 2450 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2015 på 4,2 milliarder NOK.

News

18.11.2015

Nytt marked, ny kunde og ny rammeavtale for IKM Consultants AS

IKM Consultants feirer i disse dager at de er blitt tildelt rammeavtale av Statnett for løpende driftsoppgaver økonomiavdelingen.

Flere nyheter

IKM i media

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links