Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image

Om IKM

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

IKM Gruppen sysselsetter i dag ca. 2450 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2016 på 3,2 milliarder NOK.

Discover IKM

News

21.10.2016

Leveranse av Zeepipe Retrofit Hot Tap Tee

Fredag 14. October ble "final inspection" gjennomført med Statoil for EPC leveranse av "Zeepipe IIA Retrofit Hot Tap Tee".

Flere nyheter

IKM i media

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links