IKM Consultants AS er glad for å kunngjøre at vi har blitt tildelt en ny rammeavtale med vår anerkjente langvarige kunde, Equinor ASA.

Rammeavtalen omfatter leveranser av midlertidig multiteknisk, prosjektadministrativt og administrativt personell.

Den nye avtalen, som er gyldig i 5 år med en opsjonsperiode på ytterligere 3 + 2 år, styrker vårt samarbeid, og vår forpliktelse til å levere kvalitetstjenester på lang sikt.

Denne betydningsfulle kontrakten er et resultat av vårt kontinuerlige fokus på kundetilfredshet, ekspertise og pålitelighet i leveransen av multidisiplinære konsulenter og prosjektadministrative personell.

Vi er dedikert til å opprettholde den høye standarden vi er kjent for, og ser frem til å fortsette å støtte kundens behov for arbeidskraft av høy kvalitet i ulike multitekniske, konsulentroller, administrative- og prosjektledelsesposisjoner.

Personer som smiler og ser på en pc