Kalibrering

Hva er kalibrering?
Kalibrering er en sammenligning av et instrument mot en normal. Fra resultatet av kalibrering kan en undersøke nøyaktigheten. Kalibreringen utføres ved gitte betingelser, helst bruksbetingelsene.
Normalen bør ha en nøyaktighet som er 3-5 ganger bedre en kalibreringsobjekt.

Definisjon kalibrering
Operasjon som, under spesifiserte betingelser, i et første trinn, etablerer en relasjon mellom målestørrelser med måleusikkerhet gitt av målenormaler og tilsvarende indikasjoner med tilhørende måleusikkerhet, og i et andre trinn benytter denne informasjon for å etablere en forbindelse for å skaffe et måleresultat fra en indikasjon.

Når trenger man kalibrering?
• Fiskal måling
• Justerpliktig utstyr
• Områder regulert av lov eller forskrift
• Akkrediterte bedrifter
• Sertifiserte bedrifter
• Ved samsvarsvurdering
• Sluttkontroll iht. en spesifikasjon

Alle akkrediterte kalibreringsbevis følger krav i NS-EN ISO/IEC17025.

IKM Instrutek

KALIBRERINGSUTSTYR
Vi tilbyr et meget omfattende utvalg av kalibreringsutstyr for trykk, temperatur, fuktighet og elektriske parameter fra flere ulike produsenter.