Vedlikehold - Kran / Løft

Vedlikehold av kraner og løfteinnretninger, vindturbiner, heis-kran-løfteutstyr, Livbåter

 

IKM Kran og Løfteteknikk
Vi har lang erfaring med vedlikehold av kran og løfteutstyr

  • Engineering
  • Rutiner
  • Vedlikeholds-program
  • Vedlikeholdsanalyser/optimalisering
  • Risikovurderinger
  • Forberedelser, planlegging, innkjøp, utførelse, testing & igangkjøring, MOC

 

IKM Tech Team Solutions
Vi leverer spesialist tjenester til olje og gass industrien. 

  • Beregning og tegning av utstyr og stål strukturer.
  • Spesialist selskap mht enkelt element analyser (finite element analyses).
  • Meget høy kompetanse på kran & løfteteknikk og material håndtering.