Øystein Stjern er utnevnt som visekonsernsjef i IKM Gruppen AS. Han vil fortsatt ha ansvar for Subsea og Fornybar divisjonen, samt Elektro, Rigg og Nedihulls divisjonen.

- Dette styrker organiseringen av IKM Gruppen, og gjør det lettere å vite hvem som er ansvarlig ved mitt fravær. Det styrker også vår beredskap innenfor uventa hendelser betydelig sier Ståle Kyllingstad.

Øystein StjernBilde: Øystein Stjern