Vi er svært stolte av de nye nettsidene som er kraftig utbedret og som innbyr til enklere navigasjon og nytt forbedret søk. 

Nye nettsider for IKM!

Noe av innholdet er det samme som tidligere, men innpakningen og den underliggende publiseringsløsningen er ny.

Konsernets produkt / tjeneste inndeling som tidligere var listet ut per divisjon er nå erstattet av logisk kategorisering, noe som gjør det mye enklere for våre kunder. Selskapene er nå listet ut i alfabetisk rekkefølge, noe som også er med å forenkle navigeringen.

«Dette har vært en lang og grundig prosess. Da vi startet anså vi det som helt nødvendig å starte nedenifra og bygge stein på stein. Kundene våre har stått i sentrum gjennom hele denne prosessen, det er de som har vært den viktigste kilden til utviklingen. Vi har lagt stor vekt på kunden sitt ståsted, ikke intern divisjonsoppygging, noe som vi har funnet ut kun er logisk for oss som jobber i IKM systemet», sier Konsern Markedsføring / Informasjonsansvarlig Silje Nyman.