Med FLIR Si124 kan du visualisere lyd. FLIR sitt industrielle akustiske kamera gir deg et presist akustisk bilde som i sanntid implementeres inn over et digitalt bilde.

Den akustiske blendingen over foto-bildet presenteres live på skjermen og gir deg en visuell visning av ultralyd-informasjon, som du kan bruke til å finne lydkilder. 

Selv om man kan bruke dette instrumentet til det meste som har med lyd å gjøre, så brukes akustiske kameraer primært for to formål: Deteksjon av luftlekkasjer og lokalisering av elektrike utladninger fra høyspenningssystemer. Ved å bruke lydbilde fra 124 integrerte mikrofoner kan FLIR Si124 hjelpe deg å identifisere lekkasjer og utladninger opptil 10 ganger raskere enn med tradisjonelle metoder.

Deteksjon av luftlekkasjer
Trykkluft er i de fleste fabrikker det som trekker mest energi. Til tross for dette så forsvinner opptil 1/3 av den komprimerte luften ut gjennom lekkasjer. Noen ganger kan man, i stille omgivelser, høre lekkasjen med øret, men i mange typiske industrielle omgivelser er det umulig å høre selv større lekkasjer på grunn av bakgrunnsstøy. Heldigvis kan du med Si124 filtrere ut denne bakgrunnsstøyen slik at du kun visualiserer den støyen du ønsker å se, nemlig et lekkasjepunkt som lekker trykkluft.

Elektriske utladninger
I elektriske systemer kan utladninger føre til feil på utstyr og medfølgende nedetid. Med Si124 kan du detektere slike problemer på trygg av stand (inntil 100m avstand), og analysere mønstrene. Kameraet klassifiserer tre typer utladninger: overflate, flytende og i luft. Ved å vite hva slags type og alvorlighetsgraden kan man planlegge vedlikehold for å minimere feil og nedetid.

FLIR Si124 krever minimalt med opplæring og kan brukes med en hånd takket være at komponenter med høy vekt (som batteri og lignende) bæres med skulderreim. Ved å utføre regelmessige akustiske inspeksjoner kan man spare enorme summer i driftsutgifter og kanskje også unngå å måtte installere flere kompressorer. Det skal veldig liten lekkasje til for å tjene inn et akustisk lekkasjekamera.

SI124-LD detekterer lekkasjer i trykkluftanlegg
Viser lekkasjestørrelsen (l/min eller CFM) og estimerer kostnaden.
Utvider levetiden til kompressoren ved å eliminere bortkastet drift.

Si124-PD detekterer delutladninger
Klassifiserer delutladningstypen for å forbedre påliteligheten til elektriske systemer.
Indikerer alvorligheten av feilen ved hjelp av avansert software.

Si124 detekterer både lekkasjer i trykkluftanlegg og delutladninger
Få fordelen av både Si124-LD og Si124-PD i ett og samme instrument.
Perfekt for inspektører som ønsker å tilby sonisk kamerainspeksjon som en tjeneste.

Klikk her for mer informasjon