IKM Testing har den største utstyrsparken i Europa innen rengjøring, testing maskinering, kutting og inspeksjonstjenester. Utstyr leveres enten sammen med vårt fagpersonell eller som rent utleie.

Et av våre digitaliseringsprosjekt har vært å gjøre vår online utstyrskatalog mer brukervennlig. Vi har siden slutten av 2019 jobbet tett sammen med CoreTrek og eSeven for å få en direkte overføring av utstyrsinformasjon, bilder og datablad fra vårt ERP system direkte til web. 

Vi har nå gleden av å gjøre katalogen tilgjengelig for våre kunder!
Fokus i prosessen har vært å få riktig og nyttig informasjon om utstyret publisert. En viktig målsetting har i tillegg vært å tilpasse søke og filtreringsmuligheter til de forskjellig utstyrstypene. I den nye utstyrskatalogen er det til nå publisert 180 utstyrstyper som totalt inneholder over 6000 utstyrsenheter for utleie. Vi vil fortløpende fremover legge ut flere av våre utstyrsenheter. 

Eksempel 1:

Søkbar produktkatalog

I vår nye digitale utstyrskatalog kan man enkelt gå inn på utfyllende detaljer om alt utstyret, laste ned datablad i PDF eller legge utstyr til forespørsel. Katalogen er tilpasset for bruk på nettbrett og mobil. 

Eksempel 2:

Søkbar produktkatalog_droner

Søkbar produktkatalog_droner

Vi er stolte av digitaliseringsarbeidet som er gjort under utarbeidelsen av vår nye utstyrskatalog, og har tro på at våre kunder vil ha stor nytte av søke og filtrerings mulighetene som finnes.

Besøk vår nye Utstyrskatalog  

IKM Testing – Din komplette utleiepartner