Søndag 17.01.20 signerte det IKM eide selskapet, Stavanger Mekaniske en avtale med konkursboet i Endur Industrier AS, hvor Stavanger Mekaniske overtar pågående arbeid, de fleste ansatte, varelageret, samt sveiseprosedyrer og andre driftsmidler.

Selskapet yter fabrikasjon og engineeringtjenester inn mot både olje og gass industrien samt landbasert industri. Stavanger Mekaniske arbeider primært med prefabrikasjon av rør og sveiste strukturer, i tillegg til engineering, design, beregning, elektronisk oppmåling og 3d scanning. 

Endur Industrier AS hadde ved konkursåpning ca. 23 ansatte og holder til i Dusavik ved Stavanger. «Dette kjøpet vil bidra positivt til Stavanger Mekaniske AS videre vekst, og skaper nye muligheter i en spennende tid for Stavanger Mekaniske, sier Geir Høiland, Styreleder i Stavanger Mekaniske AS.

Stavanger Mekaniske AS kjøper konkursboet til Endur Industrier AS

Bildet: Sigve Norberg (daglig leder Stavanger Mekaniske AS), Geir Høiland (styreleder Stavanger Mekaniske AS) og Rune Sele (Endur Industrier AS)

For mer informasjon: Camilla.Haland@IKM.no

https://stavangermekaniske.no/