Med hovedtemaet "På lag med leverandørene" retter Ptil oppmerksomhet mot leverandørenes rolle og det felles ansvaret næringen har for å bevare sterke og livskraftige leverandører.