Som et ledd i å styrke vårt operative salgsarbeide er Frans Markaskard ansatt som ny Salgsingeniør innen elektro og EKOM ved hovedkontoret i Larvik.

IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester til industri, shipping, offshore, offentlig sektor samt teknisk opplæring til skoleverket. Vi skal være et ledende, komplett og presist førstevalg med kompetanse innenfor prosess, test- og måleinstrumenter, navigasjon, kommunikasjon og tilstandskontroll.

Selskapet har hovedkontor i Larvik og avd. kontor i Stavanger, Bergen og Ålesund. Vi er 42 ansatte, har en omsetning på ca. kr 200 mill. og er en del av IKM Gruppen med ca. 2 340 ansatte og en budsjettert omsetning på kr 3,2 milliarder.

Frans Markaskard har bakgrunn fra Forsvaret, sist som fungerende seksjonssjef samband for Telemark Bataljon på Rena Leir, med høyere utdanning fra Forsvarets ingeniørhøgskole ved Jørstadmoen. Han har lang og bred fartstid innen drift og vedlikehold av IT- og radiosystemer i tillegg til operasjonsplanlegging innenfor samband. Hans kompetanse vil være et flott tilskudd ved avdelingen for elektro og EKOM produkter. Hans erfaring vil komme til gode da hans oppgaver primært vil være operativt salgsarbeid mot EKOM instrumentering og elektro.

Vi benytter sjansen til å ønske Frans Markaskard velkommen med på laget og lykke til i sin nye stilling!