Fra og med 1/1 -2021 overtar Vidar Haugland som daglig leder i IKM Testing AS.

Ståle Kyllingstag- Vidar Haugland-IKM

Vidar var tidligere ansatt som Vice President / Norges sjef for selskapet. Fremover vil Ståle fortsette å jobbe som arbeidende styreleder i IKM Testing, samt ivareta sine øvrige roller i IKM konsernet og IKM Invest som før.

IKM Testing AS