Styret i IKM Elektro har besluttet å sette inn Carl-Johan Almestad som daglig leder i IKM Elektro fra og med 1.1.20. Carl-Johan har vært i IKM Elektro siden 2010 og har de siste årene fungert som operativt ansvarlig.

IKM Elektro

Carl-Johan er utdannet skipselektriker, teknisk fagskole, og har tatt videreutdannelse med en Bachelor of Management på BI og en Master i Business Administration ved Universitetet i Stavanger. 

«Carl-Johan har lagt ned en formidabel innsats for IKM Elektro over lang tid og det er virkelig fortjent at han nå får muligheten til å overta som daglig leder. Jeg er helt trygg på at IKM Elektro vil kunne vokse ytterligere under hans ledelse.» sier Øystein Stjern.

Carl Johan Almestad, daglig leder IKM Elektro

IKM Elektro