IKM deltok på Stavangers første mangfoldskonferanse i regi av næringslivsforeningens ressursgruppe for mangfold og inkludering 10.11.2022.

Sofia Aarstad Igeh (IKM Gruppen AS) er medlem i ressursgruppen for mangfold og hadde for anledningen fått med seg Svein Løvås (IKM Gruppen AS), Pål Matre (IKM Production Technology AS), Tess Ibenfeldt (IKM Acona AS), Mariann Sveinsvoll (IKM Invest AS) og Ragnhild Berg (IKM Testing AS).

IKM ser viktigheten og fordelene med mangfold og inkludering. Vi vil fortsette å jobbe strukturert med dette fremover.