Portable gassdetektorer eller komplette overvåkingsanlegg

Alle som kan bli utsatt for oksygenmangel, eksplosive gasser eller giftige gasser i sin arbeidssituasjon har behov for å måle og varsle dersom gasskonsentrasjonen er utenfor ønskede verdier. Det stilles også krav fra Arbeidstilsynet, Petroliumstilsynet, Sjøfartsdirektorat, SOLAS og klasseselskapene til grenseverdier for gasskonsentrasjon for en rekke ulike gasser. Derfor er det viktig å kunne måle disse parametrene for å kunne varsle om personer er utsatt for konsentrasjoner utenfor disse grenseverdiene. Instrumenter som kan måle dette kan enten være singelgass, eller multigass instrumenter og gir varslinger i form av enten lyd, lys, vibrasjon, eller en kombinasjon av disse.

BW Technologies fra Honeywell er en ledende produsent av portable gassdetektorer og gassinstrumentering. IKM Instrutek er stolt leverandør av Honeywell sin portefølje av portable instrumenter og stasjonære systemer. I tillegg er Honeywell også en stor aktør innen fastmonterte sensorer for flammedeteksjon.

Gassinstrumenter deles ofte inn i overvåkningsinstrumenter og instrumenter som benyttes til klarering av tanker eller områder før entring, Honeywell har instrumenter for alle disse formål i sin portefølje fra BW Technologies. Nedenfor ser du en kort presentasjon av de mest brukte instrumentene for deteksjon og måling av gasskonsentrasjoner.