Vår Energi har tildelt IKM Testing CEO sikkerhetspris 2018. Tildelingen er en anerkjennelse av det gode arbeidet IKM Testing har utført på Goliat. Vår Energi begrunner tildelingen med at IKM Testing sitt personell er profesjonelle og har HMS alltid i førersete.

IKM Testing - Vår Energi

Fra venstre: Ole Andreas Johannessen (Avd. leder IKM Testing Hammerfest), Kristin F. Kragseth, (CEO Vår Energi) og Vidar Haugland (IKM Testing VP Norway Operations)

Overrekkelsen av prisen ble gjort i forbindelse med Vår Energi - Sikkerhetskonferanse 2019. Konferansen er i regi av Vår Energi og holdes en gang i året. Vår Energi inviterer sine største og viktigste leverandører til konferansen som i år hadde over 220 deltakere. IKM Testing hadde også et innlegg om sitt arbeid innenfor HMS på konferansen. 

Vår Energi påpekte at det var flere leverandører som bidro svært godt i 2018, men at tildelingen til IKM Testing var fortjent. De som jobber tettest med leverandørene ble bedt om å komme med sine innspill.  Etter nøye vurderinger så endte de opp med følgende konklusjon; «De er veldig profesjonelle folk der HMS alltid er i førersetet. De går foran som gode eksempler til etterfølgelse. De er IKM Testing» sitat Kristin F Kragseth, CEO Vår Energi

Vi synes dette var veldig stas og gratulerer alle i IKM Testing så mye! Solid lagseier! 

For mer informasjon: Silje.Nyman@IKM.no

IKM Testing