Total E&P Danmark A/S har tildelt IKM Testing en omfattende kontrakt på dansk sokkel. Kontrakten er vunnet i hard internasjonal konkurranse.

Kontrakten omfatter rengjøring og klargjøring for fjerning av eksisterende plattformer med tilhørende subsearørledninger. Kontrakten som er et av de største enkeltoppdrag IKM har vunnet, vil i hovedsak bli utført i 2019 samt deler av 2020. 

IKM Testing vil styre prosjektet fra sitt hovedkontor på Sola. En stor mengde utstyr og personell vil bli mobilisert i Danmark når arbeidet skal utføres på feltet. 

IKM Testing sin kontrakt er delt i tre arbeidspakker:
Tømming og rengjøring av totalt 11 subsearørledninger som skal gjenbrukes. Arbeidet vil bli utført fra fartøy. Rørledningsdimensjoner er fra 2"-16" med lengder fra 11 til 22 km.

Tømming og rengjøring av subsea interfield rørledninger som skal gjenbrukes. Arbeidet vil bli utført fra Tyra Øst og Tyra Vest. Totalt 8 rørledninger med dimensjoner fra 6"-24" og lengder fra 3 – 85 km inngår i arbeidsomfanget
Topside rengjøring for sikker fjerning av installasjoner på Tyra Øst og Tyra West. Totalt inngår 9 installasjoner i arbeidspakken som primært vil bli utført med kjemikalie injisert steam.


IKM Testing har hatt rammeavtale med Total E&P Danmark A/S (tidl. Mærsk Olie Og Gas) siden 2000 og har utført testing, rengjøring og inspeksjonstjenesterpå mange revisjonsstanser på dansk sokkel, men har aldri tidligere vært involvert i et så omfattende enkeltprosjekt. IKM Testing har vært involvert i alle større decommissioning prosjekt på norsk sokkel og har opparbeidet seg en solid kompetanse innen sikker nedstenging av installasjoner. IKM Testing sitt kontinuerlige forbedringsarbeid har resultert i sikrere, raskere og mer effektive metoder for rengjøring. Denne kompetansen tar vi nå med oss ut på det internasjonale markedet.

IKM Testing tildelt stor kontrakt på Tyra Redevelopment

Bilde: Gert Kruse, Contract Manager Total DK og Vidar Haugland, VP IKM Testing er begge fornøyd etter signert kontrakt. 

Det er svært gledelig for oss å bli vist stor tillit innen decommissioning. Fjerning av utrangerte installasjoner er et voksende marked både i Norge og internasjonalt. Denne kontrakten er en solid styrking av vårt etablerte kundeforhold til Total DK. 
”Vi er svært glade for den tilliten Total DK viser oss og ser det som en solid anerkjennelse av vår spisskompetanse innen de- og re-commissioning. Vi gleder oss til å bidra på Total sitt Tyra Future Prosjekt” uttaler Vidar Haugland, Vice President - IKM Testing AS.

Tyra Re-development prosjekt 
Tyra feltet på dansk sektor skal de neste årene gjennom omfattende oppgradering, som inkluderer fjerning av eksisterende plattformer og oppkopling nye plattformer på eksisterende infrastruktur. Fjerning av eksisterende installasjoner er delt inn i fire faser:. 

Fase 1 og 2: Denne fasen består av Tyra West B, C og D med tilhørende gangbroer og Tyra Øst B , C, D og E med tilhørende gangbroer.

Fase 3 og 4: Fjerning av Tyra Øst A og Tyra West A. 

Tyra Re-development prosjekt

Nye plattformer som skal plasseres på eksisterende understell som forlenges med 10 meter. Nye installasjoner blir fordelt på to feltsenter. Hvert feltsenter vil bestå av frittstående prosess-, drilling og boligplattformer.

IKM Testing