Equinor Energy har på vegne av partnerskapet tildelt IKM Testing en omfattende og langvarig kontrakt med ferdigstillelse av Johan Castberg FPSO. Kontrakten har en varighet til 2024.

Arbeidsomfanget er nitrogen/helium lekkasjetesting av rør og prosessystem, feltkalibrering av sikkerhetsventiler og tilhørende tjenester relatert til ferdigstillelsen; som boltetrekking, kjemisk rengjøring, oljeflushing, tørking av rørsystem, felt-maskinering av flenseforbindelser og rørkutting. 

Engineering og planlegging starter like etter sommeren og vil pågå til våren 2021. Arbeidet med gjennomføring av testing starter når skrog og topside moduler skal sammensettes hos Kværner sitt verft på Stord. Deretter skal Johan Castberg FPSO slepes til feltet i Barentshavet hvor oppkopling og endelig ferdigstillelse finner sted før oppstart av produksjon. 

I offshore fasen av prosjektet vil all mobilisering være fra Hammerfest og Polarbase og IKM Testing sitt avdelingskontor i Hammerfest vil være tungt involvert. IKM Testing har lang erfaring innen arbeid i arktiske strøk og har utført over 400.000 offshore timer i forbindelse med ferdigstillelse og driftstøtte til installasjoner i Barentshavet og Equinor sitt anlegg på Melkøya. 
 

Johan Castberg

IKM Testing er tidligere tildelt nitrogentjenester og ferdigstillelse på Martin Linge, Johan Sverdrup Fase 2 og Njord Future. Med denne kontrakten har vi dermed en sentral rolle i ferdigtillese av Equinor sine pågående prosjekt. Tildelingen bygger videre det tette samarbeidet mellom IKM Testing og Equinor, hvor begge parter jobber målrettet og systematisk med forbedringer for en sikker og effektiv gjennomføring.  

«Vi befester vår posisjon som ledende leverandør innen ferdigstillelse. I 2019 opplevde vi stor vekst og ansatte over 70 nye personer og gjennomførte omfattende investeringer i nytt utstyr. I disse krevende tider hvor vi opplever mye usikkerhet og mange utsettelser av planlagte prosjekter, er det dermed ekstra gledelig at vi blir vist stor tillit med tildeling av denne kontrakten på Johan Castberg FPSO»  uttaler Vidar Haugland, Vice President - IKM Testing AS.

IKM Testing


For mer informasjon: Camilla.Haland@IKM.no

IKM Technology