IKM Testing har kjøpt 80% av aksjene i det danske teknologiselskapet Ocean Team Group AS. Kjøpet er en del av IKM Testing AS sin investeringsstrategi innen ny teknologi, havvind, CCUS og vekst i Danmark. Ocean Team Group AS har endret navn til IKM Ocean Team AS.

Ståle Kyllingstad og Jens Peder Ravn Thomsen, CEO Ocean Team Group AS
Bilde: Ståle Kyllingstad og Jens Peder Ravn Thomsen, CEO Ocean Team Group AS under ONS 2022

Ocean Team Group AS med hovedkontor i Esbjerg ble etablert i 1995 og hadde en omsetning på 74 MNOK i regnskapsåret 2021/2022. Ocean Team Group består av fire datterselskaper; Ocean Team Scandinavia, Ocean Team Powertech, Ocean Team Windcare og Ocean Team Fluidcare UK Ltd. Selskapet har en solid posisjon det danske markedet og har også en bred internasjonal kundebase. Ocean Team Group tilbyr spesialisttjenester til hele energisektoren. Selskapet har lang erfaring med å levere tjenester til havvindindustrien. Selskapets markeder og kundebase vil styrke IKM Testing AS sin eksisterende markedsposisjon.

Innovasjon er godt forankret i Ocean Team sitt DNA og selskapet streber etter å være i forkant med ny teknologi. Ocean Team Group innehar mer enn ti patenter innen ny teknologi og innovative rengjøringsmetoder. I tillegg til å styrke IKM Testing kjernevirksomhet vil oppkjøpet gi tilgang til nye markeder. IKM Testing er engasjert med store oppdrag i pågående utbyggingsprosjekt innen energisektoren og har langsiktige rammeavtaler med operatørselskap og kontraktører på norsk kontinentalsokkel.

IKM Testing er også sterkt involvert i Tyra Re-development prosjektet i Danmark. Det er flere pågående prosjekter hvor komplementære ressurser fra IKM Testing AS og Ocean Team Group kan kombineres.

Vidar Haugland“Vi ønsker IKM Ocean Team AS velkommen som en viktig bidragsyter til vår fortsatte vekst. I tillegg til et sterkt team, unik patentert teknologi, gir IKM Ocean Team AS uovertruffen kompetanse og erfaring for å betjene den danske energisektoren og skreddersydd teknologi til den globale havvindindustrien. Vi har store ambisjoner om vekst! Dette oppkjøpet øker også forventningene om at IKM Testing AS vil ekspandere ytterligere i Danmark og det europeiske kontinentet, med vårt brede tjenestetilbud.”
sier Vidar Haugland, CEO IKM Testing AS.

Bilde: Vidar Haugland, CEO IKM Testing AS

 

Jens Peder«Vi ønsker å konsolidere oss likt som våre kunder, betjene dem best mulig og bli en del av noe større slik at vi kan følge kundene våre ut i verden. Å bli en del av IKM Testing, Norge, er den optimale partneren da selskapet har en global plattform og kan sikre Ocean Teams teknologier med global representasjon for våre internasjonale kunder. Vi i Ocean Team er veldig glade og stolte over å bli foretrukken av IKM Testing som partneren de ønsker å samarbeide med.» sier Jens Peder Thomsen, administrerende direktør i Ocean Team Group AS
Bilde: Jens Peder Ravn Thomsen, CEO Ocean Team Group AS

 

Ocean Team Group AS

Ocean Team Group AS og deres datterselskaper leverer teknologi over hele verden. Teknologiporteføljen benyttes i hele energisektoren. Selskapet sikter spesifikt mot sektorene energi, olje og gass, subsea, kraftverk, CHP, kjernekraft, raffinerier og vindindustri. Selskapet har som mål å utvide, utvikle og kontinuerlig se etter løsninger som er fordelaktige for sine kunder. Mulighetene er mange og som spesialister i en kompleks bransje begrenses ikke løsningene til ovennevnte! Våre teknologier og tjenester benyttes på ulike systemer og virksomheter. Mer informasjon: https://oceanteam.eu

IKM Testing AS

IKM Testing AS sysselsetter rundt 700 ansatte i Norge og er et selskap i IKM Gruppen. Selskapet er en ledende leverandør av tjenester innen testing, rengjøring og inspeksjon. Innen alle våre fagområder har vi spisskompetanse, stor utstyrspark og flerfaglig personell for utførelse. IKM Testing har hovedkontor på Sola, avdelingskontor i Bergen, Kristiansund og Hammerfest. Internasjonalt har vi datterselskap i Canada, Polen, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Brasil, Australia og Storbritannia. Forventet omsetning i 2022 for IKM Testing sine selskaper i inn- og utland er NOK 2000 mill. Mer informasjon: https://www.ikm.no/ikm-testing