​IKM Technology har fått i oppdrag av Equinor å gjennomføre en teknisk studie på bygging av en undervannsdrone på 13 meter. Dronen skal bli en modell i skala 1:10 av Equinor Subsea Shuttle.

Equinors Subsea Shuttle_IKM Technology

«-At Equinor ønsker å ha oss med setter vi selvfølgelig stor pris på! Vi ser på dette som en tillitserklæring og en bekreftelse på at IKM Technology er en ledende aktør innen Subsea Teknologi.» sier Jostein H. Reinsnos, Ansvarlig for prosjektet hos IKM Technology.

Oppdraget er tildelt innenfor en eksisterende rammeavtale mellom IKM Technology og Equinor. 
IKM Technology tilbyr design og produksjon av spesialiserte produkter og løsninger for subsea industrien. IKM Technology er også produsent av ROV systemer. Virksomheten er rettet inn mot både olje- og gass industrien men også i økende grad fornybar. For Equinor skal selskapet nå bidra til å realisere arbeidspakker knyttet til utviklingen av Equinor sitt konsept for frakt av Co2 under vann.

«-Vi har i mange år vært langt fremme på utvikling av subsea utstyr. For Technology sin del så har vi også hatt en bevisst strategi knyttet til fornybarmarkedet.  At vi nå får være med på et prosjekt med Equinor som er drevet fram av ønsket om reduserte Co2 utslipp kombinert med teknologi synes vi er svært spennende» sier konsernsjef Ståle Kyllingstad.

For mer informasjon: Camilla.Haland@IKM.no

IKM Technology