Dagen i dag markerer en viktig milepæl for de tre selskapene IKM Inspection, Sigma Inspection og IKM Technology Inspection som i dag er blitt til ett felles selskap – IKM Inspection AS.

Vi har valgt å videreføre dette navnet da det viser vår tilhørighet til IKM Gruppen, samt at det forteller hva selskapet driver med. IKM Inspection blir nå Norges største og mest kompetente selskap innenfor NDT og metallurgiske felttjenester.  Selskapet vil i 2023 få en omsetning på over 300 millioner kroner og ha godt over 200 ansatte. 


IKM Inspection leverer tjenester til landbasert industri i store deler av Sør-Norge, og offshore fra Ekofisk i sør til Goliat i nord. Selskapet forventer fortsatt vekst, både i størrelse og lønnsomhet. Dette gjelder både aktiviteten på land og offshore gjennom å øke våre eksisterende markedsandeler, samt å etablere oss på nye områder.  
Selskapet vil ha hovedkontor på Sola og bli ledet av Ivar Djuve.