​IKM Operations har signert intensjonsavtale om kjøp av 70% av aksjene i SolidTech AS, Kristiansund.

SolidTech’s kjernevirksomhet er langsiktig integritetsstyring for offshoreinstallasjoner, landanlegg, rigger og fartøy.

«IKM Gruppen har som strategi å bygge oss opp innenfor inspeksjonsområdet, hvor vi allerede er en stor aktør. SolidTech’s kjernekompetanse og høyt kvalifiserte medarbeidere passer svært god inn i IKM.  Med dette oppkjøpet vil IKM styrke sin posisjon i Møre og Romsdal. Vi skal betjene våre kunder i regionen på en enda bedre måte», sier konsernsjef i IKM Gruppen Ståle Kyllingstad.

Equinor Energy har nylig valgt IKM Operations som leverandør for driftsinspeksjon av utstyr og struktur, inklusiv NDT inspeksjon på 15 offshore installasjoner samt Tjeldbergodden i Møre og Romsdal.

IKM kjøper SolidTech
Bilde: CEO SolidTech Frode Tolcsiner, Styreleder SolidTech Bjarne Fure, CEO IKM Gruppen Ståle Kyllingstad, EVP IKM Gruppen Arne Vervik. 

Styreleder i SolidTech, Bjarne Fure, forteller at styret og ansatte i selskapet synes det er svært gledelig å bli en del av IKM gruppen. Vi er trygge på at dette bidrar til at vi raskere når våre målsettinger om utvikling og vekst. Daglig leder, Frode Tolcsiner, påpeker at oppkjøpet vil gi styrke innenfor flere fagområder, som igjen vil komme eksisterende og nye kunder til gode. 

Sluttføring av avtalen vil bli gjennomført innen Januar 2020. IKM SolidTech AS vil ledes av Frode Tolcsiner.

SOLIDTECH

IKM Kjøper SolidTech