​IKM går nå inn i et nytt selskap som skal satse på drift og vedlikehold av havvindanlegg. Selskapet får navnet Føn Energy Services og er et samarbeid med investeringsselskapet Akastor.

Føn Energy Services skal satse på drift og vedlikehold av havvindanlegg. Selskapene IKM Kran og Løfteteknikk og IKM Tech Team blir en del av Føn Energy Services så selskapet har allerede rundt 80 ansatte.

Det er Rahman Khanani som vil lede den nye satsingen.

For mer informasjon om Føn Energy Services, besøk nettsiden og LinkedIn siden:

www.fonenergyservices.com/

www.linkedin.com/company/fon-energy-services/