Equinor, som teknisk tjenesteleverandør til Gassco, har tildelt IKM Ocean Design en større kontrakt som inkluderer Engineering, Innkjøp og Fabrikasjon (EPC) av Hot-Tap Tees for Yggdrasil- og Troll -feltene.

Prosjektleder i IKM Ocean Design, Helge Nesse, er veldig stolt over at Equinor tildeler firmaet nok en kontrakt av denne type, idet IKM Ocean Design tidligere har levert tilsvarende leveranser til feltene Gina Krog  og Johan Sverdrup.

Med den nye Hot-Tap EPC kontrakten vil IKM Ocean Design befeste sin ledende posisjon som subsea EPC leverandør av hot-tap og oppkoblingsløsninger mot gassrørledninger i drift, sier daglig leder Peder Hoås. Han legger til at løsningen har økende internasjonal interesse pga. dagens energifokus og behov for å skape fleksibilitet i eksisterende og nye rørledningssystemer.

IKM Ocean Design vil hovedsakelig benytte seg av fabrikasjonstjenester lokalt i Rogalandsområdet for prosjektet.

Kontrakten har en varighet på ca. 2 år og arbeidet starter umiddelbart.

Yggdrasil  Retrofit Hot-Tap Tee.
Denne er en del av gasseksportløsningen for Yggdrasil.  

Yggdrasil Feltet omfatter en ubemannet prosesseringsplattform (UPP) lokalisert i Krafla-lisensen og en ny Produksjons- og boreplattform med Living Quarter (PdQ) lokalisert i PL442-lisens i NOA-området. Begge installasjonene vil ha rikgass behandlingskapasitet. Rik gass fra UPP og PdQ vil bli transportert til Statpipe Rich Gas Pipeline og videretransportert til Kårstø, hvor den blir behandlet til NGL og tørrgass. Denne tilkoblingen av ny rikgassrørledning fra Yggdrasil vil kreve et nytt hot tap-tilknytningspunkt på den 30" Statpipe rikgass rørledningen. Eierne vil etablere en rørledning fra Yggdrasil-feltene og inkludere en PLEM som kobles til Hot Tap Tee via en crossover spool. Prosjektet har tett dialog med Gassco som er Operatør for Statpipe og Kårstø.  Yggdrasil Hot-Tap er planlagt utført i løpet av 2025.

Troll B Hot-Tap Tee
Troll Future Fase 3 planlegger for å øke og utvide gasseksport fra Troll-området. En mulig løsning er en ny rørledning fra Troll-B knyttet til eksisterende 30» Kvitebjørn gassrørledning, ved bruk av en Hot-Tap Tee. Vanndybden ved Hot-Tap punktet er 319m. Hot-Tap operasjonen er planlagt utført i løpet av 2025.

IKM Ocean Design AS er en del av IKM Gruppen og er etablert med kontorer i Stavanger, Trondheim, Oslo og Bergen. IKM Ocean Design sysselsetter 80 ingeniører innen områdene subsea feltutvikling, havvind, undervannsrørledninger, -kabler, -strukturer og geotekniske tjenester. IKM Gruppen har sitt hovedkontor på Sola og har ca. 3.000 ansatte.

3D- modell av Retrofit Hot-tap Tee (IKM Ocean Design)

3D- modell av Retrofit Hot-tap Tee (IKM Ocean Design)