Som en del av IKM gruppens strategi, er det inngått en avtale om kjøp av 53% aksjene i Rada Engineering & Consulting Norge AS (Rada Norge AS). IKM Rada AS vil være gjeldende fra 01.01.2021.

Dette kjøpet, sammen med kjøpet av Acona AS, i begynnelsen av desember, vil styrke IKM og IKM Consultants betydelig innen konsulenttjenester, både for det norske, men også det internasjonale markedet. 

Rada Norge AS har sitt hovedfokus mot samferdsel, infrastruktur og bygg og anlegg, samt marine- og energimarkedet. Hovedkontoret til Rada Norge AS ligger i Bergen, med avdelingskontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim og hadde i 2019 en omsetning på 52 millioner kroner.

«Rada Norge er en kompetansebedrift. Vi tiltrekker oss dyktige mennesker på bakgrunn av at de blir godt ivaretatt og har gode utviklingsmuligheter hos oss. Vi har alltid hatt stor pågang av relevante og interessante oppdrag, og her vil vårt samarbeid med IKM være med å styrke våre ansatte sine muligheter ytterligere. Vi er trygge på at vi får en solid og god partner i IKM, og vi gleder oss til å se synergiene av dette samarbeidet. Våre ansatte og kunder vil bli ivaretatt på samme måte som tidligere, og vi får et større apparat i ryggen som gjør at vi vil posisjonere oss til videre vekst og styrke oss i markedet. Vi er veldig fornøyd med å bli en del av IKM gruppen», sier en fornøyd daglig leder Marita Meland Tunes.

«Vi går spennende tider i møte med to nye selskaper som sammen med IKM Consultants skal vokse både innen energimarkedet samtidig som vi utvider vår kompetanse til andre sektorer» uttaler Einar Refsnes, administrerende direktør for IKM Consultants.

IKM Consultants har i dag i overkant av 300 ingeniører som jobber innenfor energimarkedet  i Norge og internasjonalt. Samlet vil de tre selskapene ha opp mot 500 ingeniører.

Marita Meland Tunes_IKM Rada_350x350   Einar Refsnes_IKM Consultants_350x350

Bilder: Marita Meland Tunes, daglig leder IKM Rada og Einar Refsnes, daglig leder IKM Consultants   

IKM Consultants

IKM Acona

 

For mer informasjon: Camilla.Haland@IKM.no