​IKM Gruppen kjøper 100 % av aksjene i Acona AS og Acona Beta AS.

IKM Gruppen kjøper Acona

Bilde: Konsernsjef Ståle Kyllingstad, IKM Gruppen og styreleder Peder Sortland, Acona. 

Acona AS er en ledende aktør innen Well Management and Engineering, Environmental & HSEQ&Risk Services, Field Development og Consultancy Services. Selskapet har ca. 100 høyt kvalifiserte ansatte og er lokalisert i Stavanger og Oslo. Acona AS omsatte for ca. 260 millioner NOK i 2019.

«Acona er svært komplementær til flere IKM selskaper, spesielt vårt Subsea Engineering selskap IKM Ocean Design og IKM Consultants, et av Norges største konsulentselskaper. Her vil det være store samhandlingseffekter. Vi kan nå tilby våre kunder et enda bredere spekter av tjenester» sier divisjonsdirektør Arne Vervik.

«IKM kjenner Acona godt fra tidligere eierskap. Med dette oppkjøpet vil IKM forsterke sin posisjon i markedet, både nasjonalt og internasjonalt. Vi vil nå få en unik kompetanse tilført IKM. Vi ser frem til et nytt eierskap med mange svært dyktige medarbeidere ombord» sier konsernsjef Ståle Kyllingstad.

«Acona ser frem til å bli en del av et av Norges største service selskap innen energi sektoren. Sammen med IKM vil vi kunne utvikle tjenestene våre og levere større prosjekter og ekspandere våre markeder både i Norge og internasjonalt, og ikke minst kunne levere bredere leveranser til våre kunder» sier CEO Stig Hognestad.

Selskapet får navnet IKM Acona AS.

IKM Gruppen AS sysselsetter 2500 personer fordelt på 45 selskaper i 12 land. IKM består av to juridiske konsern, IKM Gruppen AS og IKM Invest AS og har en budsjettert omsetning for 2020 på 4,3 milliarder NOK.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

For mer informasjon: Camilla.Haland@IKM.no