IKM har valgt å investere i Flexifloat teknologien ved å kjøpe seg inn i teknologiselskapet Flexible Floating System AS. Selskapet har et konsept for offshore vind som skiller seg fra andre konsepter ved at også selve konstruksjonen vil bidra til å generere energi fra bølger.

IKM gruppen_strategisk samarbeid med Rosenberg_flexFloat

Bilde: Flexifloat størrelse visualisert ved Rosenberg verft

Investeringen er i tråd med vår strategi innen energi / fornybar og vi vil med dette ta opp igjen satsingen i vindmarkedet gjennom selskapet IKM InWind. –Vi er overbevist om at offshore vind er et område hvor IKM kan bidra med teknologi og løsninger for fremtiden. Vi har over de siste 30 årene opparbeidet oss en betydelig kompetanse innen design, konstruksjon og drift av marine konstruksjoner som er relevante for nettopp dette området! uttaler Ståle Kyllingstad.
 
Rosenberg har eksklusive rettigheter til å bruke Fleksifloat teknologien. Som en del av avtalen så inngår også IKM en samarbeidsavtale med Rosenberg Worley AS for å bistå Rosenberg i teknologiutviklingsfasen, samt på sikt også leveranser av aktuelle produkter og tjenester etter kommersialisering. –IKM og Rosenberg har i dag et godt samarbeid på flere områder. At dette nå også kan inkludere fornybare energikilder er veldig gledelig, sier daglig leder i Rosenberg Jan Narvestad.
 
Selve teknologien til havvindkonseptet Flexifloat er basert på å plassere 9 vindturbiner på et stort flytende fundament i stål. Fundamentet er 420 meter langt og 240 meter bred, og består av fleksible kuber i stål som lar konstruksjonen bevege seg på havet som et teppe. På denne måten spiller konstruksjonen på lag med kreftene i havet. Dette medfører mindre fundamentkostnader pr. turbin og en svært lovende kalkyle for konseptet forteller Knut Høiland som leder utviklingen av konseptet i Rosenberg.
 
Konseptet er i tillegg egnet for å ta opp energi fra både bølger og sol. I sum bidrar dette til at konseptet blir veldig konkurransedyktig i det kommende marked for flytende havvind avslutter Høiland.
 

For mer informasjon: Camilla.Haland@IKM.no