Personer som gjør en avtale
Bildet fra kontraktsmøte her representert med Country Manager Håvard Wolden fra Danfoss Drives, samt Administrerende direktør Trond Jacobsen fra IKM Instrutek AS.

IKM Instrutek AS satser nå for fullt på Danfoss sitt brede sortiment innenfor frekvensomformere mm

IKM Instrutek AS har over mange år representert Danfoss på deres sortiment innenfor sensorer og ventiler mm., og da spesielt inn mot det maritime markedet. Her har Danfoss sitt brede sortiment en stor styrke ved at de er sertifisert i henhold til gjeldende maritime krav. IKM Instrutek har nå nylig utvidet deres samarbeid til også å gjelde hele Danfoss sitt utvalg innenfor Drives og Sensing Solution. Dette gjelder Danfoss sin VLT-serie med frekvensomformere, VACON 20 & 100 og VACON NXP frekvensomformere, samt filter og tilbehør. 

IKM Instrutek vil nå i tillegg også representere Danfoss Drives på deres helt nye serier IC2 og IC7 frekvensomformere. Disse spenner i et effektområde fra 0,37 KW til 6000 KW. Produktene har en integrasjonsenhet med innebygde filter og med flere innebygde sensorer som forbedrer både ytelse og kontrollnøyaktigheten. IC7 har stor fleksibilitet med tilkoblingsmuligheter, sikkerhet og intelligent teknologi som lar deg dra nytte av det siste innen IoT. Produktene vil etter hvert erstatte eksisterende utstyr når disse av forskjellige grunner ønskes byttet ut.  

IKM Instrutek's fokus på disse produktene vil være både innenfor maritim virksomhet, offshore, aquamarine og landbasert industri. Det blir veldig gledelig å utvide det allerede gode samarbeide med Danfoss teamet, og ser frem til et fortsatt svært godt samarbeid.

For ytterligere informasjon, kan dette lastes ned på:

Hovedside Frekvensomformere: https://www.ikmwebshop.no/frekvensomformere-1

Frekvensomformere for lavspenning: https://www.ikmwebshop.no/lavspenning-omformere