Dette har stor betydning for vår avdeling i Fredrikstad.

NexansRammeavtalen vil gi IKM Inspection

  • 3-4 nye årsverk
  • Varighet 3+2+2 år
  • Forventet omsetning 10-12 mill
  • Nexans blir en av våre største kunder
     

Kontakt Ståle Hansen, avdelingsleder i Fredrikstad, for detaljer:
Stale.hansen@ikm.no
Tlf: 91368121