Fredag 25. september signerte IKM avtale med Q10 om salg av IKM Offshore Service AS.

Kyllingstad - Løberg-Q10

Bilde: Ståle Kyllingstad, CEO IKM gruppen og Tord Løberg, styreleder i Q10 Offshore.  

Overtakelsen skjer med effekt fra 1. oktober 2020. Som et ledd i transaksjonen går IKM inn på eiersiden i Q10 Offshore AS med en eierandel på 20%. 

Styreleder i IKM Offshore Service AS, Ståle Kyllingstad, er positiv til transaksjonen, og er glad for å kunne trygge arbeidsplassene ved å forene krefter. 
 
Styreleder i Q10 Offshore AS, Tord Løberg, uttaler; «Vi ser frem til å videreutvikle selskapene, samt å knytte enda sterkere bånd til IKM. Som leverandør av personell til flere store aktører på norsk sokkel og i industrien ser vi veldig positivt på denne avtalen. Med dette oppkjøpet styrker vi vår posisjon i markedet og står enda bedre rustet for fremtidige leveranser.»

For mer informasjon: Camilla.Haland@IKM.no