Torsdag 15.12.22 signerte IKM Gruppen en avtale med FORCE Technology Norway AS om kjøp av 100% av aksjene i FORCE Technology Inspection AS.

Selskapet skifter navn til IKM Technology Inspection AS og vil bli ledet av Ivar Djuve.

FORCE Technology Inspection AS er en ledende leverandør av tjenester til energimarkedet offshore og onshore. FORCE Technology Inspection AS vil komplettere de totale tjenestene IKM leverer innen dette segmentet. I tillegg vil denne transaksjonen styrke IKM Gruppen for videre vekst. FORCE Technology Inspection AS har spesialisert seg innenfor området driftsinspeksjon.

IKM Technology Inspection AS vil sammen med søsterselskapene, IKM Inspection AS, Sigma Inspection AS og IKM Solidtech, danne Norges største miljø innenfor Driftsinspeksjon, NDT og Metallurgiske Felttjenester.  Selskapene sysselsetter ca. 300 medarbeidere.