Personer som tar hverandre i hendene utenfor et bygg

IKM Elektro kunngjør i dag oppkjøpet av Elektrodrift AS, et veletablert selskap med 70 års erfaring i bransjen. Dette oppkjøpet markerer en milepæl for IKM Elektro i deres strategi om å etablere seg på Haugalandet og styrke deres kompetanse innenfor elektromekaniske tjenester.

IKM Elektro kjøper 90% av aksjene i Elektrodrift AS, mens 10% beholdes av Per Dagfinn Stueland, som vil ha en sentral rolle i den videre driften av selskapet.

Elektrodrift AS, grunnlagt i 1953, er et anerkjent selskap med åtte ansatte som spesialiserer seg på reparasjon og salg av elektromotorer. Med sin godkjenning som verksted for arbeid på Ex-utstyr betjener de et bredt spekter av næringer på Haugalandet og i et større geografisk område. For mer informasjon om Elektrodrift AS, besøk deres nettsted: www.elektro-drift.no

Bakgrunnen for oppkjøpet er IKM Elektro sitt ønske om å etablere seg på Haugalandet og deres gode samarbeid med Elektrodrift over en lengre periode. Når muligheten for et oppkjøp av Elektrodrift oppsto, var det naturlig for partene å innlede dialogen for å videreføre og utvikle virksomheten sammen.

Dette oppkjøpet bringer med seg flere fordeler og synergier for begge selskapene. IKM Elektro får tilgang til et veletablert verksted og dyktig personell. De vil kunne betjene et bredt marked innenfor energi, fiske, shipping og verft, samt dra nytte av den omfattende erfaringen til Elektrodrifts ansatte gjennom en solid kompetanseoverføring. Samkjøring av prosjekter blir mulig, og IKM Elektro får et rendyrket viklerverksted for top-side-applikasjoner.

Oppkjøpet åpner også muligheten for IKM Elektro til å by på større prosjekter med lokal kompetanse, for eksempel på Aker Stord, Aibel Haugesund, Westcon Ølen og andre betydningsfulle aktører i regionen. Selskapet vil undersøke mulighetene for å etablere lagring av elektrisk utstyr, på samme måte som de har på Sola. Videre ser de på utvidelse av verkstedet, reisende personell og dedikerte team for prosjektarbeid.

Kristoffer Røssevold, daglig leder i IKM Elektro, uttrykker sin glede over oppkjøpet og betydningen det har for selskapet: "Vi har jobbet med oppkjøpet av Elektrodrift over lang tid og er svært glade for å endelig være i mål. Dette gir oss en sterk posisjon og et stort nedslagsfelt på Haugalandet, samt økt fleksibilitet mellom verkstedene. Elektrodrift har en imponerende mengde kompetanse som vi kan dra nytte av i vår organisasjon."

Jan Helge Sandnes, avdelingsleder for verkstedet på Sola, er også fornøyd med at oppkjøpet nå er fullført: "Vårt ønske og strategi om å etablere oss i Haugesundsområdet har alltid hatt høy prioritet. Derfor er vi svært positive til at akkurat dette ble løsningen. Elektromekanisk kompetanse er etterspurt, og oppkjøpet vil styrke oss som en totalleverandør på dette fagområdet."

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

- Kristoffer Røssevold, Daglig leder, IKM Elektro: +47 40 45 37 48, Kristoffer.Rossevold@IKM.no

- Jan Helge Sandnes, Avdelingsleder verksted, IKM Elektro: +47 41 41 81 88, JanHelge.Sandnes@IKM.no

Om IKM Elektro:
IKM Elektro er en ledende leverandør av elektro- og automatiseringstjenester med base i Norge. Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor elektrisk installasjon, automatisering, instrumentering og vedlikehold. IKM Elektro betjener en rekke industrier, inkludert olje og gass, energi, marine og fiskeri. For mer informasjon, besøk https://www.ikm.no/ikm-elektro

Om Elektrodrift AS:
Elektrodrift AS er et veletablert selskap med 70 års erfaring innen reparasjon og salg av elektromotorer. Selskapet er kjent for sin ekspertise og godkjenning som verksted for arbeid på Ex-utstyr. Elektrodrift betjener et bredt spekter av næringer på Haugalandet og i et større geografisk område. For mer informasjon, besøk www.elektro-drift.no