IKM Cleandrill kjøpes opp av Enhanced Well Technology.

Enhanced Well Technology eies og kontrolleres av EV Private Equity sammen med Shell Ventures B.V. og IKM Group. IKM Cleandrill AS leverer tjenester innen boreveskehåndtering under topphulls boring fra offshore borerigger, boreskip og Jack-Up rigger. Oppkjøpet er en del av en strategisk plan for å utvikle bransjeledende tjenester innen «riserless mud recovery» og «managed Pressure drilling». Enhanced Well Technology kjøpte tidligere i år også Enhanced Drilling AS, og planen er å slå sammen disse to selskapene til en slagkraftig enhet. Begge selskapene har hovedkontor i Bergen, Norge. 

Om IKM Cleandrill 
IKM Cleandrill AS er en tjenesteleverandør til den globale offshore borebransjen. Selskapet spesialiserer seg innen borevæske håndtering ved topphullsboring, og har utviklet en ny generasjon «riserless mud recovery» teknologi.

Om EV Private Equity 
EV Private Equity er et uavhengig investeringsselskap som har som hovedmålsetting å skape verdier ved å investere i nye teknologier som kutter kostnader, øker produktiviteten og reduserer risiko og karbonavtrykk for energibransjen. Med kontorer i Stavanger, Aberdeen og Houston er EV forankret i den globale energisektoren, og bruker sin unike bransjeinnsikt til å ta informerte investeringsbeslutninger.

Om Shell Ventures 
Shell Ventures er risikokapital delen av Royal Dutch Shell plc (“Shell”). Shell Ventures har hovedkontorer i Europa, USA, India og Kina, og investerer i innovative teknologiselskaper, forretningsmodeller og vekstplaner for å videreutvikle energiløsninger og nye teknologier som har potensial til å skape betydelig merverdi for selskapet. Shell Ventures investeringsfokus har siden 1998 vært på olje- og gass-teknologier, fornybar energiteknologi og mobilitetsløsninger. Shell Ventures investerer sammen med andre bedriftsinvestorer og venturekapitalfond, og vil investere både i nye og etablerte (vekstkapital) selskaper. For mer informasjon, besøk www.shell.com/shell-ventures
 

For mer informasjon: Bernt Eikemo,  bernt.eikemo@ikm.com, +47 977 27 760 

IKM Cleandrill

IKM Cleandrill merges with Enhanced Drilling