IKM Consultants er et av selskapene av alliansen som har vunnet kontrakt med Aibel. Avtalen ser de på som en tillitserklæring som gir stor motivasjon og nye muligheter i de kommende år.

Rammekontrakten har en varighet på opptil 8 år inkludert opsjoner og omfatter ingeniørfag, prosjektadministrative fag og Data/IT. 

Aibel er et fremtidsrettet selskap med stort fokus på bærekraft og grønn energi. Avtalen åpner for en enda større satsning hos IKM Consultants også innen dette området.

Også omtalt her: energi24.no/nyheter/ny-allianse-tildelt-konsulentavtale-med-aibel