Stig Hognestad tildeler pris med blomster til vinner Racha Moubarak

Den 16. juni delte IKM Acona ut sin årlige Best Master Student Award ved Universitetet i Stavanger. IKM Acona pris utdelingene er delt inn i 5 premier ​innen boring, reservoar, naturgass og petroleumsgeofag og retter seg mot de beste masterstudentene

De første fire prisene gis til de beste studentene basert på karakterer fra år 1, og den andre prisen tildeles beste student basert på totalvurdering av begge årene og master oppgaven.

IKM Acona ønsker med dette å:

  • Oppmuntre flere studenter til å studere energi og petroleum på masternivå
  • Trekke de beste studentene til UiS
  • Sikre at vi har Geo-folk og ingeniører å ansette i IKM Acona i fremtiden

Daglig Leder, Stig Hognestad, hadde æren av å tildele 25.000 kroner til vinneren: Racha Moubarak og hennes avhandling: Optimal Project Portfolios in a Changing Energy Landscape

Vi ønsker vinneren lykke til videre i en spennende bransje.

Også omtalt her: https://www.uis.no/en/energy/top-students-win-industry-awards