Lær mer om overvåkning av effektforbruk og nettkvalitet, forenklet feilsøking av frekvensomformere, bruk av akustiske kameraer for å finne problemer med luftlekkasjer og partielle utladninger, i tillegg til mer grunnleggende informasjon om termografi

Lær mer om overvåkning av effektforbruk og nettkvalitet, forenklet feilsøking av frekvensomformere, bruk av akustiske kameraer for å finne problemer med luftlekkasjer og partielle utladninger, i tillegg til mer grunnleggende informasjon om termografi.

Datoer: Tirsdag 31. august og torsdag 2. september

Klikk under for påmelding:
Tirsdag 31. august - Klikk her for påmelding>>
Torsdag 2. september - Klikk her for påmelding>>

Dagsorden:
10:00-10:30 - Tre gode grunner til å overvåke effektforbruket
11:00-11:30 - Hvordan redusere kompleksiteten ved feilsøking av frekvensomformere?
13:00-13:30 - De usynlige truslene som du nå kan se!
14:00-14:50 - Hvordan forstå hemmelighetene til et termisk kamera?

Tre gode grunner til å overvåke effektforbruket
Kvantifisering og overvåkning av energiforbruk er avgjørende for anlegget og teamet ditt. Det gir deg dataene du trenger for å ta riktige beslutninger om energistyring.

Dette er viktig av 3 grunner:
1)    Du sikrer overholdelse av lokale sikkerhetsforskrifter
2)    Du får oversikt over energikostnadene, kan realisere besparelsesmuligheter og får kontroll med strømregningen
3)    Du kan avsløre problemer med nettkvaliteten

Med Fluke 1748 kan du kvantifisere energiforbruket, og i tillegg feilsøke og utføre nettkvalitetsundersøkelser enklere enn noen gang tidligere. Her får du en smakebit på hvilke muligheter Fluke 1748 kan gi deg

Hvordan redusere kompleksiteten ved feilsøking av frekvensomformere?
Motorstyringer finnes overalt og de er viktige for å tilpasse motorens hastighet til bruksområdets behov. De er en avgjørende komponent som opererer i kulissene bak vifter, pumper, kompressorer og annet utstyr.

Når problemer oppstår, og du ikke vet nøyaktig hvor du vil begynne å lete eller hva du vil undersøke, vil du sannsynligvis ta med deg et multimeter, et oscilloskop og en nettkvalitetsanalysator. Og i tillegg til det, må du ha spesiell kunnskap, opparbeidet gjennom erfaringer. Fluke MDA550 endrer dette, fordi du bare trenger ett instrument og det er godt nok for grundig feilsøking. En annen fordel er at du får hjelp fra instrumentet, den er som en veiviser og gir deg diagrammer og instruksjoner, og forteller deg hva du skal måle. Og den forhåndsinnstiller alle funksjonene avhengig av om du velger å måle inn på omformeren, på DC-bussen, utgangen, inn på motoren eller spenning på motorakslingen.

Her får du en smakebit på hvilke muligheter Fluke MDA550 kan gi deg

De usynlige truslene som du nå kan se!
Lekkasjer i trykkluft, gass, damp og vakuumsystemer påvirker både anleggets driftstid og resultatet. Og det er estimert at opptil 40% av verdens industrielle energi går tapt på grunn av lekkasjer i trykkluftsystemer. Med Fluke ii900 kan du på en enkel og intuitiv måte se lydbilde lekkasjene skaper. Kameraet filtrerer bort den hørbare lyden som forhindrer at vi hører problemet. Fluke ii910 er enda mer følsom og kan i tillegg til å finne mindre lekkasjer, også avsløre elektrisk delutladning (PD) – et alvorlig problem for isolatorer, transformatorer, koblingsutstyr og høyspentledninger. Hvis disse problemene ikke kontrolleres, kan de føre til strømbrudd, brann, eksplosjoner eller lysbuer.

Tidligere metoder for å lokalisere industrielle lekkasjer og PD var tidkrevende, krevde opplæring og verst av alt, ofte krevdes driftsstans - det alle jobber for å unngå. Endelig finnes det en bedre metode ... velkommen til fremtiden for lekkasje- og PD-deteksjon.

Interessert i å høre mer, og se eksempler? Her får du vite hva du kan avsløre med Fluke ii900-serien.

Hvordan forstå hemmelighetene til et termisk kamera?
Et termokamera er et fantastisk verktøy som kan avsløre begynnende problemer på et tidlig tidspunkt. Fordelene ved bruk av termografi er imponerende og varierende. Blant annet kan du på en trygg avstand skanne store områder enkelt og raskt uten å forurense målepunktet, og du avslører eksakt feilsted. Oftest er det relative forskjeller du er ute etter, men noen ganger vil du måle absolutte temperaturer. Hvordan kan du bruke et termokamera og tilbehør på en fornuftig og riktig måte slik at du er sikker på gode resultater? Og hvilke faktorer påvirker målingene dine?

Her vil du lære litt om teorien bak målingene og vi vil gi deg noen tips som gjør det enklere å forstå det du ser, og hjelper deg til å foreta riktige vurderinger og tolkninger.