Arbeidsomfanget inkluderer den konseptuelle utformingen av Wisting-rørledninger med navlestrenger samt den utformingen av feltoppsettet.

I tillegg inkluderer kontrakten konseptuell utforming av den 200 km lange gassekspertrørledningen fra Wisting-feltet til Snøhvit brønnramme D.

Wisting er et funn i Barentshavet, 300 kilometer fra nordkysten av Norge. Vanndybden er 400 meter. Equinor vil ha operatørskapet til Wisting i utviklingsfasen, mens OMV vil påta seg rollen som operatør for driftsfasen.

Wisting Field Location in the Barents Sea
Wisting Field Location in the Barents Sea (https://www.equinor.com/no/news/2019-12-02-wisting.html)

Administrerende direktør i IKM Ocean Design, Peder Hoås, uttaler at IKM er veldig takknemlige for å få muligheten til å støtte Equinor i utviklingsfasen av et nytt stort prosjekt i Barentshavet. Dette arbeidet vil være en videreføring av IKM Ocean Design-satsingen på å støtte Equinor med innovative og kostnadseffektive løsninger for prosjekter i dette området, noe som er demonstrert under gjennomføringen av Johan Castberg-prosjektet.

IKM Ocean Design er en ledende uavhengig leverandør av undervanns engineering tjenester med 37 års erfaring og kontorer i Stavanger, Trondheim og Oslo. IKM Ocean Design sysselsetter 80 ingeniører innen områdene undervanns feltutvikling, undervanns rørledninger og kabler, undervanns strukturer og engineering for fornybar energi.
 

IKM Ocean Design

For mer informasjon: Camilla.Haland@IKM.no