​Arbeidet omfatter en konseptstudie for gasseksport fra BM-C-33 feltet til kysten av staten Rio de Janeiro i Brasil

BM-C-33 feltlokasjon_Brazil

BM-C-33 Feltlokasjon (https://www.equinor.com/en/where-we-are/brazil.html)

​BM-C-33 feltet er et gassfelt som er lokalisert i den sørvestlige delen av Campos-bassenget ca 200 km utenfor Brasil-kysten. Equinor Energy dos Brasil har vært operatør siden tildelingen i anbudsrunden i 2015. Feltet ligger i et område med vanndyp mellom 2500 – 2900 m og omfatter de tre funnene Pão de Açucar, Gávea, og Seat. Vanndypet på BM-C-33 gjør feltet til et av de dypeste feltene under utvikling i Brasil.

Daglig Leder i IKM Ocean Design, Peder Hoås, sier at vi er veldig stolte over å få lov til å assistere Equinor i feltutviklingsfasen på dette internasjonalt viktige dypvannsprosjektet. Arbeidet vil være en videreføring av IKM Ocean Design sin forpliktelse til å støtte Equinor i deres prosjekter med innovative og kostnadseffektive løsninger, slik som på Johan Sverdrup, Troll Fase 3 og Johan Castberg.

IKM Ocean Design er et ledende uavhengig ingeniørfirma med fokus på undervannsløsninger og har mer enn 35 års fartstid i bransjen. Med sine tre kontorer i Sandnes/Trondheim/Oslo og 90 ansatte spesialiserer de seg innen område feltutvikling, marine rørledninger og kabler, undervannsstrukturer og fornybare energiløsninger under havets overflate.
 


IKM Ocean Design

For mer informasjon: Camilla.Haland@IKM.no